CUP SEALING MACHINE1
 • CUP SEALING MACHINE14
 • CUP SEALING MACHINE12
 • CUP SEALING MACHINE11
 • CUP SEALING MACHINE10
 • CUP SEALING MACHINE9
 • CUP SEALING MACHINE6
 • CUP SEALING MACHINE4
 • CUP SEALING MACHINE20
 • CUP SEALING MACHINE7
 • CUP SEALING MACHINE8
 • CUP SEALING MACHINE3
 • CUP SEALING MACHINE2
 • CUP SEALING MACHINE1

เครื่องซีลฝาแก้วอัตโนมัติ (มือโยก) รุ่นประหยัด

8,900.00 ฿

เครื่องซีลฝาแก้วมือโยก กึ่งอัตโนมัติ รุ่นประหยัด

(MANUAL CUP SEALING MACHINE)

คุณสมบัติเครื่องซีลฝาแก้ว

 • เครื่องกึ่งอัตโนมัติ ใช้มือโยกเพื่อปิดฝาซีล
 • มีเซ็นเซอร์ เลื่อนฝาซิลอัตโนมัติ
 • เพิ่มลดอุณหภูมิเครื่องซิลได้
 • มีรับประกัน 6 เดือน