ชาคุมะ สาขากรุงธนบุรี

ตั้งอยู่ชั้นล่าง ตึกไทศรี ติด BTS กรุงธนบุรี