ชาคุมะ สาขาจังหวัดตรัง

ตั้งอยู่บน ถนนวิเศษกุล ใกล้โรงเรียนสภาราชินี