ชาคุมะสาขา สาขานครปฐม

ตั้งอยู่ตรงข้าม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม