ชาคุมะ สาขาสมุทรสงคราม

ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม