ชาคุมะ สาขาโคราช

ตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา